• 1
  • 2
  • 3

Ekström Invest – företagsbyggande med erfarenhet

Koncernbolag

Swesum Finans

Swesum Finans

NNJ Fastigheter

NNJ Fastigheter

Vimpol Systems

Vimpol Systems

Intressebolag

Cos Systems

Cos Systems