Resulterna bedriver konsultverksamhet och utmanar den traditionella branschen genom att
erbjuda en komplett och skräddarsydd ekonomiavdelning till Umeås företag.