Samhällsengagemang

Vi har sedan lång tid tillbaka varit engagerade i Umeås utveckling och väljer att investera i livskraftiga företag som stärker regionens tillväxt. För oss är det en självklarhet att investera i bolag som arbetar långsiktigt och hållbart för att säkra upp framtiden för både omvärlden och bolaget.

Vårt företags ansvar sträcker sig också utanför vår aktieportfölj, vi tar våra resurser och kompetenser ut till civilsamhället och gör nytta där vi tror att de bäst behövs. Vårt personliga intresse för idrotten, tillsammans med vår övertygelse om att den är viktig för barn och ungas utveckling av både kropp och själ, gör det enkelt för oss att stötta Umeås idrottsliv och utvecklingen av detsamma. Vi vill göra barn- och ungdomsidrotten tillgänglig för många!

Ett annat kärt projekt som vi kommer aktivt stödja  är Hjältarnas Hus, som byggs intill Norrlands Universitetssjukhus. Hjältarnas hus kommer, när det står klart, att vara ett hus ”nästan som hemma” för familjer som bor långt ifrån sjukhuset och har svårt sjuka barn. Då barnen inte behöver vård, men är under behandling, kan familjerna vara tillsammans och det friska hos barnet får stå i centrum.

Utöver detta stöttar vi också Axlagården, Cancerfonden och Hand in hand.

Logotyp hjältarnas hus
Logotyp hand in hand
Logotyp Cancerfonden