Tidigare innehav

Cos Systems AB (2015-2020)
Branch: utveckla system för att drifta fibernät
Ekström Invests insats: styrelse, operativa insatser
Ägarandel vid exit: 22%, avyttrades till Pivot AB
Omsättning 2019: 29 Mkr

FitnessPlayer Sweden AB (2011-2017)
Branch: musikmjukvara för gym och träningsanläggningar
Ekström Invests insats: styrelse, operativa insatser
Ägarandel vid exit: 52%, avyttrades till ledning
Omsättning 2017: 1,6 Mkr

Enycon (2011-2015)
Branch: bioeldade fjärrvärmeleveranser
Ekström Invests insats: styrelse, operativa insatser
Ägarandel vid exit: 25%, avyttrades till Adven Holding AB
Omsättning 2014: 42 Mkr

Mindspace Group AB (2011-2014)
Branch: lösningar inom videomöten, konferenser och digital skyltning
Ekströms Invests insats: styrelse, operativa insatser
Ägarandel vid exit: 30 procent, avyttrades till ledning
Omsättning 2013: 24 Mkr

Copiator i Västerbotten med dotterbolagen Sharp Center Västerbotten och InfoMer i Umeå (innehav 2008–2011)
Bransch: dokumenthantering, it, telefoni
Ekström Invests insats: styrelseordförande, operativa insatser
Ägarandel vid exit: 20 procent, avyttrades till Sharp Electronics Nordic
Omsättning 2011: 80 Mkr

Konftel (innehav 1988–2011)
Bransch: telekom/ljudteknologi
Ekström Invests insats: styrelse, operativa insatser
Ägarandel vid exit: 91,5 procent, avyttrades till Avaya Sweden
Omsättning 2010: 108 Mkr

Zirkona Sweden (innehav 2009–2010)
Bransch: fordonsprodukter
Ekström Invests insats: styrelseordförande, operativa insatser
Ägarandel vid exit: 50 procent, avyttrades till ledning
Omsättning 2010: 7 Mkr

Mediaplanering (innehav 2007–2009)
Bransch: sökoptimering på internet
Ekström Invests insats: styrelse, operativa insatser
Ägarandel vid exit:100 procent, avyttrades till ledning
Omsättning 2009: 4 Mkr

STT Svenska Trygghetstelefoner (innehav 1998–2007)
Bransch: larm och planeringssystem/omsorg
Ekström Invests insats: styrelse, operativa insatser
Ägarandel vid exit: 80 procent, avyttrades till Sjätte AP-fonden
Omsättning 2007: 100 Mkr

Impact Europe (innehav 1999–2003)
Bransch: audiovisuell kommunikation
Ekström Invests insats: styrelse, operativa insatser
Ägarandel vid exit: 25 procent, avyttrades via börsen
Omsättning 2002: 600 Mkr

SEPAB Fordonsprodukter (innehav under 1990-talet)
Bransch: fordonsteknik
Delägt

Cartesia (innehav under 1990-talet)
Bransch: geografisk IT
Delägt

Svensk Kapital Inkasso (innehav under 1990-talet)
Bransch: administration
Delägt

InnovationsMäklarna (innehav under 1990-talet)
Bransch: finans
Delägt

CCM Konsult (innehav under 1980-talet)
Bransch: konsultverksamhet
Helägt

Intrum Justitia (innehav under 1980-talet)
Bransch: finans och administration
Delägt

ABAK Fakturaservice (innehav under 1970- och 1980-talen)
Bransch: administration
Helägt