FitnessPlayer Sweden ingår flerårigt musiksamarbete

Friskis & Svettis har utsett FitnessPlayer Sweden AB till leverantör av passmusik och bakgrundsmusik.
FitnessPlayer release – Friskis och Svettis 20160527