NNJ Fastigheter förvärvar

Ekström Invest dotterbolag, NNJ Fastigheter AB och REKAB Entreprenad AB förvärvar,fastigheterna Almen 2 och Almen 6, mer känt som ”Griba”, av familjen Gothnell genom bolag och tillträder den 12 januari 2017.
Pressmeddelande 170112