Ekström Invest avyttrar sitt innehav i Norrstyr AB

Ekström Invest avyttrar sitt innehav i Norrstyr AB till Bravida Sverige AB, som vi ser som en bra ägare till att ta bolaget vidare till nästa nivå.

Marknaden växer snabbt och vi tror därför att de bästa synergier för bolaget skapas genom en ägare med stark rikstäckning i branschen .

Norrstyr AB som bildades 2020 bedriver verksamhet inom fastighetsautomation, (BMS, Building Management Systems). Digitalisering av fastigheter är en bransch med stark tillväxt som medför stora effektiviseringsmöjligheter för fastighetsägare.

För närmare information kontakta:

Sofia Ekström

VD, Ekström Invest AB

073-520 08 82

Gunnar Ekström

Styrelseordförande, Ekström Invest AB

070-573 84 90

Magnus Liljefors

Chefsjurist och ansvarig förvärv, Bravida Sverige AB

070-954 95 05