Ekström Invest investerar i bolag inom fastighetsautomation

Ekström Invest breddar sitt innehav inom fastighetsområdet. Inom koncernen finns tidigare fastighetsutvecklingsbolaget NNJ Fastigheter och säkerhetsbolaget AB Norrskydd.

Norrstyr AB som är nybildat skall bedriva verksamhet inom fastighetsautomation, (BMS, Building Management Systems). Verksamheten kommer att komplettera systerbolaget AB Norrskydd med ett bredare utbud inom området säkerhet och fastighetsautomation. Norrstyr kommer att tillföra konstruktion, installation och drift av styr och reglersystem för energi som t.ex. värme, belysning, el, m.m.

Norrstyr och Norrskydd kommer att samarbeta och samlokaliseras, inledningsvis i Örnsköldsvik, Umeå, och Skellefteå längst Norrlandskusten. Norrstyr har som mål att rekrytera 10-15 personer inom ett år.

  • Digitalisering av fastigheter är en bransch med stark tillväxt som medför stora effektiviseringsmöjligheter för fastighetsägare. Med Norrskydd ser vi stora möjligheter att utveckla vår produktportfölj, säger Gunnar Ekström styrelseordförande i Ekström Invest.

En VD från branschen har rekryterats och kommer att tillträda inom kort (se separat release).