Månad: januari 2017

NNJ Fastigheter förvärvar

Ekström Invest dotterbolag, NNJ Fastigheter AB och REKAB Entreprenad AB förvärvar,fastigheterna Almen 2 och Almen 6, mer känt som ”Griba”, av familjen Gothnell genom bolag