Månad: februari 2022

Ekström Invest förvärvar…

den 15 februari 100% av aktierna i AB Norrskydd där tidigare familjen Jonasson har varit delägare. Samtidigt anställer bolaget Jens Kågström som ny VD. Närmast